Οι δραστηριότητες γίνονται σε όλη την Ελλάδα

Αναζητήστε κι επιλέξτε μια διαδρομή στην περιοχή και στο επίπεδο που θέλετε

Προτεινόμενο
1 Ημέρα
Εύκολο
Πήλιο
1 Ημέρα
Χαμηλής δυσκολίας
Πήλιο
1 Ημέρα
Χαμηλής δυσκολίας
Πήλιο
1 Ημέρα
Μεσαίας δυσκολίας
Πήλιο
1 Ημέρα
Μεσαίας δυσκολίας
Πήλιο
1 Ημέρα
Μεσαίας δυσκολίας
Κεντρική Ελλάδα
1 Ημέρα
Χαμηλής δυσκολίας
Κεντρική Ελλάδα
1 Ημέρα
Δύσκολο
Κεντρική Ελλάδα
1 Ημέρα
Μεσαίας δυσκολίας
Κεντρική Ελλάδα